Ana Sayfa > Hakkımızda > Hakkımızda

Hakkımızda

Derneğin amacı Türkiye genelindeki otellerde çalışan danışma görevlileri arasında sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurmak, üyelerin sahip olduğu bilgi ve becerilerden yararlanarak bilgi alışverişinde bulunmak, mesleki eğitim vererek Otel danışma mesleğinin Türkiye standardını oluşturmak, üyelerini bilgilendirerek ve bilinçlendirerek onların birer turizm elçisi olmasını sağlamak, mesleki bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler ile turizm ve otelcilik okullarına yararlanmaları için kaynak yaratmak, üyelerine yararlı çalışmalar yapmak, Otel danışma  mesleği ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek.